Hướng dẫn viết đơn kháng cáo trong vụ án dân sự

        Luật sư Phí Ngọc Minh hướng dẫn cách viết đơn kháng cáo đúng quy định, đúng nguyện vọng, yêu cầu mà người kháng cáo muốn đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết.

Đơn kháng cáo dưới đây được tham khảo tại Mẫu số 54-DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

TẢI MẪU ĐƠN TẠI ĐÂY: Mẫu đơn kháng cáo

 

Đơn kháng cáo, mẫu đơn kháng cáo

Người kháng cáo viết đơn kháng cáo theo các nội dung dưới đây

  Kính gửi: Tòa án nhân dân...

Ghi tên Tòa án đã xét xử sơ thẩm vụ án. Nếu là Tòa án nhân dân cấp huyện thì cần ghi rõ Tòa án nhân dân huyện nào, thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào

Ví dụ: Toà án nhân dân huyện X, tỉnh Y;  

  Người kháng cáo: ...

Nếu người kháng cáo là cá nhân thì ghi họ tên của cá nhân đó; nếu người kháng cáo ủy quyền cho người khác thì ghi họ, tên của người đại diện theo ủy quyền của người kháng cáo, của người kháng cáo ủy quyền kháng cáo

Nếu người kháng cáo là cơ quan, tổ chức thì ghi tên của cơ quan, tổ chức đó (ghi như đơn kháng cáo) và ghi họ tên, chức vụ của người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức đó

Nếu người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức ủy quyền cho người khác kháng cáo thì ghi họ tên của người đại diện theo ủy quyền, của đương sự là cơ quan, tổ chức ủy quyền

Ví dụ: Người kháng cáo: Tổng công ty A do ông Nguyễn Văn B, Tổng giám đốc làm đại diện.    

  Địa chỉ: ...

Nếu người kháng cáo là cá nhân thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú

Ví dụ: Địa chỉ: trú tại thôn D, xã E, huyện F, tỉnh H

Nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó

Ví dụ: Địa chỉ: có trụ sở tại số 30 phố ABC, quận D, thành phố HCM     

Số điện thoại:               /Fax:         

Địa chỉ thư điện tử        (nếu có)

  Là: ...

Ghi tư cách tham giá tố tụng của người kháng cáo

Ví dụ: là nguyên đơn (bị đơn) trong vụ án về tranh chấp hợp đồng vay tài sản;

Là người đại diện theo uỷ quyền của nguyên đơn Nguyễn Văn B trú tại nhà số 30 phố ABC, quận D, thành phố HCM theo uỷ quyền ngày…tháng…năm…;

Là người đại diện theo uỷ quyền của Công ty XNK A do ông Nguyễn Văn B– Tổng Giám đốc đại diện theo Văn bản uỷ quyền ngày…tháng…năm….

  Kháng cáo: ...

Ghi cụ thể kháng cáo bản án, quyết định sơ thẩm hoặc phần nào của bản án, quyết định sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật đó

Ví dụ: kháng cáo toàn bộ bản án dân sự sơ thẩm số 01/2020/DS-ST ngày 02/01/2020 của Tòa án nhân dân tỉnh H

  Lý do của việc kháng cáo: Không đồng ý với phán quyết của Tòa án cấp sơ thẩm do không khách quan

  Yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết những việc sau đây:

Ghi rõ yêu cầu đề nghị Tòa phúc thẩm xem xét.

  Những tài liệu, chứng cứ bổ sung kèm theo đơn kháng cáo gồm có:

Trường hợp có các tài liệu, chứng cứ bổ sung thì phải ghi đầy đủ tên các tài liệu, chứng cứ bổ sung kèm theo đơn kháng cáo để chứng minh cho kháng cáo của mình là có căn cứ và hợp pháp

Ví dụ: các tài liệu kèm theo đơn gồm có:

1) Bản sao Giấy xác nhận nợ

2) Bản sao Giấy đòi nợ…

        Nếu người kháng cáo là cá nhân thì phải ký tên hoặc điểm chỉ và ghi rõ họ tên của người kháng cáo đó; nếu là cơ quan, tổ chức kháng cáo thì người đại điện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức kháng cáo ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ của mình và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó, trường hợp doanh nghiệp kháng cáo thì việc sử dụng con dấu theo quy định của Luật doanh nghiệp.

        Hoặc xem video hướng dẫn chi tiết: 

        Trên đây là hướng dẫn của Luật sư Minh về vấn đề này. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư Phí Ngọc Minh qua Zalo: 0976.337.633 để được giải đáp.

        Trân trọng./.


Đăng nhận xét

0 Nhận xét